PAP life
Użytkownik:
Hasło:
Kontakt z redakcją


Wyszukiwanie zaawansowaneInfo Powyższy formularz umożliwia wyszukanie określonej depeszy w Serwisie PAP life wg:
* przedziału czasowego (od "miesiąc"-"rok" do "miesiąc" - "rok"),
* kategorii (Film, Muzyka, Rozrywka, Moda, Obyczaje ... itd.),
* zapytania kontekstowego.
Zapytanie kontekstowe umożliwia wyszukiwanie depesz zawierających określone wyrażenia i/lub słowa. Wyszukiwane wyrażenia i/lub słowa można ze sobą łączyć przy pomocy nawiasów ( ) oraz operatorów logicznych takich jak AND, OR i AND NOT.

Przykłady * plotka - wyszukane zostaną depesze zawierające słowo plotka
* plotk* - wyszukane zostaną depesze zawierające słowo plotka, plotki, plotkować, plotkuje ... itp. Znak * zastępuje dowolny ciąg
  znaków, który kończy wyraz.
* plotk* AND gwiazd*
* plotk* AND (aktor* OR kompozytor)
* gwiazd* AND NOT aktor*
* kompozytor OR gwiazda OR aktor
* "gwiazda muzyki POP"
* "gwiazda muzyki POP" AND skandal
* "gwiazda filmowa" AND NOT kara
* itp.